Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: เครื่องมือช่างไฟฟ้า ที่สมควรมีไว้ติดบ้าน

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: เครื่องมือช่างไฟฟ้า ที่สมควรมีไว้ติดบ้าน เครื่องมือช่างไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้า เป็นเครื่องมือช่าง ที่เราควรมีไว้ติดบ้านเมื่อยามฉุกเฉิน ไฟดับ หรือไฟลัดวงเราก็จะสามารถทำการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านเราเองได้ไม่ต้องโทรเรียกช่างดังนั้นถ้ายามจำเป็นแล้วไม่มีเครื่องมือเหล่านี้รับรองว่า เราจะต้องหาคนมาซ่อมแซมนานเลย ดังนั้นเรามาดูก่อนเลยว่าเครื่องมือช่างสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้า นั้นมีอุปกรณ์ช่างแบบไหนบ้าง

Categories
News

บริการทำความสะอาด: การเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดโถส้วม

บริการทำความสะอาด: การเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดโถส้วม ห้องน้ำ ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของบ้าน ซึ่งแน่นอนว่า ทุกบ้านต้องมีห้องน้ำอยู่แล้ว
และเราก็ต้องใช้ห้องน้ำทุกวัน ดังนั้น ในเรื่องของการทำความสะอาดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะห้องน้ำภายในนั้นส่งผลต่อสุขอนามัยของคนในบ้านด้วย แถมห้องน้ำยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆ เพราะคราบสกปรกก็อาจจะเกาะอยู่ตามพื้นห้องน้ำ และบริเวณโถสุขภัณฑ์